Sme účtovnícka firma Profi Econom  s. r. o., ktorá od roku 2002 poskytuje služby v oblasti vedenia účtovníctva, daní a miezd.

Nájdete nás na Námestí Slobody 5 v Banskej Bystrici.

 

 


Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovníctvo  poskytovalo verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov. Účtovníctvo vedieme správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom, ktorý zaručuje trvalosť účtovných záznamov.