Služby, ktoré poskytujeme:
- účtovníctvo
- personálno-mzdová agenda
- daňové priznania
- kontrola
- vypracovanie
- iné služby

ÚČTOVNÍCTVO
- spracovanie jednoduchého účtovníctva
- spracovanie podvojného účtovníctva

PERSONÁLNO-MZDOVÁ AGENDA
- spracovanie miezd
- výpočet odvodov poistného za zamestnancov
- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
- prihlášky a odhlášky do a z poisťovní (sociálnej a zdravotných)
- vypracovanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pre daňový úrad, komunikácia s poisťovňami

ĎAŇOVÉ PRIZNANIA
- daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A - zamestnanci, typ B - SZČO)
- daňové priznanie k dani z príjmu pre právnické osoby
- daň zo závislej činnosti – ročné zúčtovanie pre zamestnancov
- výpočet preddavkov na daň z príjmu pre právnické osoby, pre fyzické osoby
- daň z pridanej hodnoty

KONTROLA
- kontrola jednoduchého účtovníctva
- kontrola podvojného účtovníctva
- kontrola mzdového účtovníctva
- opravy

VYPRACOVANIE
- vypracovanie podkladov pre v bankové úvery
- vypracovanie hlásenia Intrastat pre Colný úrad
- vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad

INÉ SLUŽBY
- ekonomické a účtovné poradenstvo
- daňové poradenstvo
- komunikácia s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami
- zastupovanie pred príslušným daňovým úradom, sociálnou a zdravotnými poisťovňami